Ader en draad kleuren

Ader en draad kleuren

Om te voorkomen dat het niet duidelijk is voor welke doeleinden draden worden gebruikt, moeten deze zijn voorzien van een aanduiding in de vorm van een gekleurde isolatie. In het Europese Harmonisatiedocument, HD 308, zijn de kleuren van de aders in kabels en buigzame leidingen vastgelegd voor de uitvoeringen tot en met vijf aders. Zie ook blad 39 van de NPR 5310 en bepaling 514.3 van de NEN 1010.

In Nederland zijn deze kleuraanduidingen overgenomen voor aders van kabels, buigzame leidingen en draden. Over de gehele lengte van de draden en aders moeten de volgende kleuren zijn toegepast:

  • groen-geel voor de beschermingsleiding, geldt zowel voor de PE of PEN-ader in een kabel als voor de PE of PEN-draad;
  • blauw voor de nulleiding, zowel ader als draad;
  • bruin voor de fasedraad, fase-ader of schakelader, dus alleen in een kabel mag de bruine ader worden gebruikt als schakelader;
  • zwart voor de fasedraad of fase-ader als ook voor schakeldraad en schakelader, Geldt dus zowel voor kabels als voor draad;
  • grijs voor de fasedraad of fase-ader als ook voor schakeldraad en schakelader, Geldt dus zowel voor kabels als voor draad.

 

De kleurcodering van leidingen is weergegeven in onderstaande tabellen.

Kleurcodering voor kabels en buigzame leidingen met een groen-gele ader

Aantal aders Kleur van de aders
Beschermingsleiding Actieve geleider
3 groen-geel blauw bruin    
4 groen-geel bruin zwart grijs
1) groen-geel blauw bruin zwart  
5 groen-geel blauw bruin zwart grijs
1)    Alleen voor bepaalde toepassingen

 

Kleurcodering voor kabels en leidingen zonder groen-gele ader

Aantal aders Kleur van de aders
2 blauw bruin      
3 bruin zwart grijs  
1) blauw bruin zwart    
4 blauw bruin zwart grijs  
5 blauw bruin zwart grijs zwart
1)  Alleen voor bepaalde toepassingen

Bij deze nieuwe kleuraanduidingen is lichtblauw vervangen door blauw en is de kleur grijs geïntroduceerd. Bij installaties van vóór 1969 moet er rekening mee worden gehouden dat daarin de kleur grijs kan zijn gebruikt als beschermingsleiding. Dus moet bij uitbreidingen van deze oude installaties goed worden opgelet welke kleuren en dus functies van de aders met elkaar worden verbonden.

Verder mag de geel-groene ader bij afwezigheid van een beschermingsleiding niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Wel mag de blauwe ader voor andere doeleinden worden gebruikt als er geen nulleiding aanwezig is. Maar de blauwe ader mag niet worden gebruikt als beschermingsleiding, zie bepaling 514.3.7. De leiding moet dan zijn voorzien van een aderhuls of krimpkous in de juiste kleur. Het gebruik van gekleurde tape wordt ontraden omdat na verloop van jaren de kleeflaag niet meer werkt en de codering dus kan verdwijnen.