Ruimte benamingen

De NEN 1010 hanteert de benamingen voor de diverse ruimten zoals die ook in het Bouwbesluit zijn vermeld. Dit zijn formele benamingen die door de overheid en door architecten worden gebruikt. De gebruiker van de woningen spreekt meestal over woonkamer, slaapkamer, gang etc. De formele namen zijn verblijfsruimten en verkeersruimten.

Verblijfsruimte

Onder het begrip verblijfsruimte vallen de benamingen uit NEN 1010 van ruimten met een woonfunctie  en gewone ruimten. Hiermee wordt bedoeld de woonkamer, de slaapkamer en alle overige kamers zoals eetkamer, zitkamer, werkkamer, logeerkamer, studeerkamer, kinderkamer en dergelijke. Ook de keuken, de bijkeuken en de wasruimte vallen onder de categorie verblijfsruimte.

Verkeersruimte

Met verkeersruimte wordt bedoeld de hal, een portaal, een gang, de trap, een overloop of bijvoorbeeld een bordes. Dat zijn dus de ruimten om van de ene verblijfsruimte naar een andere te komen.

Andere ruimten

Verder kennen we nog de toiletruimte, ook wel wc genoemd, de badruimte waarin de douche en of een badkuip zich bevindt en de bergruimte. Onder het begrip bergruimte vallen de zolder, de vliering, de kelder, de garage, een inpandige of losstaande bergplaats of schuur op het eigen erf en bijvoorbeeld een bergkast onder de trap.

Verder kennen we nog de technische ruimte, deze zal echter in gewone woningen zelden voorkomen. Deze zal wel voorkomen in bijvoorbeeld flatgebouwen voor het onderbrengen van de installatie voor algemene voorzieningen zoals liften, galerij en trappenhuisverlichting, hydrofoorinstallatie en dergelijke.

De term gewone ruimte die in de NEN 1010 gebruikt werd gaf aan dat in deze ruimten geen bijzondere invloeden van de omgeving en geen bijzondere toepassingen voorkomen.

Dat wil zeggen dat de elektrische installatie niet zodanig wordt blootgesteld aan de invloeden van vocht en stof om speciale eisen te moeten stellen aan de te gebruiken materialen en installatieaanleg. Er kan dus draad in buis worden toegepast en de normale schakelmaterialen en contactdozen.