Eindgroepen

In Nederland is het gebruikelijk dat eindgroepen in woonhuizen worden beveiligd met smeltveiligheden of tegenwoordig steeds meer met installatieautomaten. Deze hebben een nominale waarde van 16 ampère. Een dergelijke eindgroep kan dus een vermogen leveren van maximaal 16 A x 230 V = 3680 Watt.

Er dient niet alleen rekening gehouden te worden met deze maximale nominale waarde in normale situaties, maar ook met overstromen die door de beveiligingen worden doorgelaten in geval van overbelasting en kortsluiting.

In oude installaties komen nog wel eens groepsbeveiligingen voor van 6 of 10 A. Hierbij is het aan te sluiten vermogen respectievelijk 1380 en 2300 Watt. Wanneer bij een uitbreiding of onderhoud van een dergelijke oude installatie deze eindgroepbeveiligingen worden verzwaard naar 16 A, moet ook worden bekeken of de aanwezige schakelaars in de groepenkast en de achter liggende installatie hiervoor wel geschikt is. Zo niet, dan moeten deze eerst worden vervangen.

Installatieautomaat

Een installatieautomaat beschermt de afgaande groep tegen overstromen. Bijvoorbeeld een installatie automaat van 16 Ampère zal geactiveerd worden zodra er een stroom van méér dan 16 Ampère door heen gaat. Hiermee worden kabels beschermd tegen te grote stroom. Ook als bijvoorbeeld de fasedraad en de nul geleider elkaar zouden raken (kortsluiting), dan zal er meteen een heel grote stroom doorheen gaan lopen.