Toegestane installatiemethoden

Voor de installatie in een woning mag gekozen worden uit de volgende installatiemethode:

VD in buis in de wand

Vinyldraad in PVC-buis aangebracht in de muren, plafond en vloer, is de meest voorkomende installatiemethode. Dit is de installatiemethode nr. 59 van tabel 52.A.3 uit de NEN 1010:2015. De toe te passen PVC-buis heeft een buitenmiddellijn van 16 mm. Het aantal draden in deze buis wordt beperkt door de eis dat de draden zonder beschadiging in de buis moeten kunnen worden aangebracht. In bepaling 522.8.6 van de NEN 1010 en tabel 1 van de NPR 5310, zijn hiervoor richtlijnen gegeven behorende bij de maximale vulfactor van 33%. Volgens het NPR blad mogen in een 16 mm buis bijvoorbeeld 5 draden van 1,5 mm2 of 4 draden van 2,5 mm2 getrokken worden. Ook zijn combinaties mogelijk zoals 3 x 2,5 mm + 2 x 1,5 mm2 of   2 x 2,5 mm + 3 x 1,5 mm2. In het geval er meer draden in een buis moeten worden aangebracht zal men een buis moeten aanbrengen met een buitendiameter van 19 mm.

VD in buis op de wand

Een andere installatiemethode is het toepassen van VD in buis op de wand of tegen het plafond. Dit is installatiemethode nr. 4 van tabel 52.A.3 uit de NEN 1010:2015. Deze zogenaamde in-zichtinstallatie wordt bij nieuwbouw niet vaak toegepast. Bij renovatie van oudere woningen wordt deze installatiemethode in de woonkamer nog wel eens toegepast. De leidingen moeten met geschikte hulpmiddelen en op passende afstanden deugdelijk worden ondersteund. De onderlinge afstand tussen de aan te brengen zadels of beugels is volgens bepaling 522.8.4 van NEN 1010 en 4.4.2 van de NPR 5310 voor PVC buis, verticaal om de 50 cm en niet verticaal, dus bij horizontaal of schuin aangebrachte buizen, minimaal om de 40 cm.

Kabel

Ook is het toegestaan de installatie in de woonkamer uit te voeren met kabel. Hiervoor kiest men dan meestal voor XMvK of YMvK. Deze kabel kan in zicht worden aangebracht of zijn aangebracht in de wand, vloer of het plafond. De aanleg van kabels in zicht in de woonkamer komt zelden voor omdat dit geen fraaie oplossing is bij nieuwbouw.

Omdat de eis van het gemakkelijk vervangbaar zijn van leidingen is komen te vervallen, is de installatiemethode nr. 57, een kabel direct en zonder aanvullende mechanische bescherming aangebracht in metselwerk of beton, in Nederland nu ook toegestaan. Men moet er echter rekening mee houden dat bij een defect in de kabel het herstel gepaard gaat met hak- en breekwerk.

Het blad nr. 21 van de NPR 5310 – 2013 geeft hierover meer informatie.

Buigzame leidingen

In sommige woningen wordt tegenwoordig ook wel gebruik gemaakt van buigzame leidingen met stekerverbindingen voor de aanleg van de vaste installatie.