Toegestane installatiesystemen

Het aftaksysteem

In het verleden werd voor het installatiesysteem gebruik gemaakt van het aftaksysteem. Dit is een in het zicht aangebracht systeem waarbij van een doorgaande voedingsleiding aftakkingen werden gemaakt. Zo werden aftakkingen gemaakt voor de lichtpunten, de schakelaars en de wandcontactdozen. Dit is een uitermate overzichtelijk systeem en voldoet nog steeds aan de eisen van NEN 1010. Deze manier van aanleg wordt binnen de woning tegenwoordig niet meer toegepast. Nog wel in garages, schuren en buitenbergingen. Daar worden nog wel regelmatig installaties in zicht aangelegd.

In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van een installatie in zicht volgens het aftaksysteem.

Het centraaldozensysteem

Tegenwoordig wordt voor de ruimten binnen woningen hoofdzakelijk nog gebruik gemaakt van het centraaldozensysteem. Dit systeem is ook een voorbeeld van een overzichtelijke en stelselmatige installatie. Bij dit systeem worden de verbindingen, de lassen, van de leidingen per ruimte ondergebracht in één of meer speciaal daarvoor bestemde lasdozen. Deze dozen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor het trekken van de draden en het maken van de lasverbindingen. Deze centraaldozen bevinden zich meestal achter de lichtpunten. Op deze manier zijn de lasdozen na het aanbrengen van de lampen niet meer zichtbaar maar nog wel goed bereikbaar. De leidingen naar de wandcontactdozen en de schakelaars of combinaties daarvan, worden uitsluitend vanuit deze centraaldoos gelegd. Een nadeel van dit systeem is dat naar dicht bij elkaar op de wand geplaatste componenten elk een afzonderlijke buis moet worden gelegd. Dit verhoogt de prijs van de installatie. Daarom is jaren geleden gekozen voor een aanpassing van het systeem en is men gekomen met het gemodificeerd centraaldozen-systeem.

Gemodificeerd centraaldozensysteem

In blad 4 van de NPR 5310 is dit systeem nader beschreven. De volgende afwijkingen zijn als toelaatbaar daarin beschreven:

  • Er mogen leidingen worden afgetakt van de dozen waarin of waarop wandcontactdozen, schakelaars of combinaties zijn geplaatst. Op deze afgetakte leidingen mogen ten hoogste een of twee wandcontactdozen met beschermingscontact worden aangesloten. Daarbij geldt dat deze wandcontactdozen geplaatst moeten zijn op dezelfde wand in hetzelfde vertrek of in een lager, hoger of naastliggend vertrek. Van de op deze manier aangesloten wandcontactdozen mogen niet weer aftakkingen worden gemaakt.
  • Het is ook toegestaan om op een doorgaande leiding tussen twee centraaldozen een aftakking te maken voor één lichtpunt, contactdoos of schakelaar.
  • Voor de aansluiting van een leiding naar een vrijstaande buitenberging of schuur, mag een aftakking worden gemaakt in een doos in de woning waarop een wandcontactdoos, een schakelaar of een combinatie is aangebracht. De inbouwdozen met een diepte van 50 mm zijn geschikt voor het aanbrengen van de benodigde lassen. Bij inbouwdozen met een diepte van 40 mm moet worden bekeken of hierin wel voldoende ruimte is. In inbouwdozen met een diepte van 30 mm kunnen geen lassen worden aangebracht en dienen alleen voor het onderbrengen van een wandcontactdoos of schakelaar.

In onderstaande afbeelding zijn de mogelijkheden van het gemodificeerd centraaldozensysteem nader aangegeven.