Uitwendige invloeden

Toegepaste elektrisch materieel moet zo gekozen zijn dat dit voor de locatie kenmerkende omstandigheden, zonder problemen kan doorstaan. Voor de gewone ruimten zoals de woonkamer is er in de NEN 1010 geen nadere informatie gegeven. Er wordt in hoofdstuk 512 voor de indeling van uitwendige invloeden verwezen naar de tabel 51.A en bijlage 51.B. Voor de woonkamer zijn slechts enkele uitwendige invloeden van belang. Dit zijn de omgevingstemperatuur hiervoor geldt de code AA4 van -5oC tot + 40oC. Hiervoor zijn de normale materialen te gebruiken zonder dat daaraan extra eisen worden gesteld. Verder is van belang de aanwezigheid van water hiervoor geldt de code AD1, verwaarloosbaar. De materiaalclassificatie is hierbij IPX0. Het tweede cijfer, in dit geval dus de 0, geeft de beschermingsfactor tegen water en vocht aan. Er worden dus geen extra eisen gesteld omdat de invloed van water in de woonkamer te verwaarlozen is.

De volgende uitwendige invloed waar naar moet worden gekeken is de aanwezigheid van vreemde voorwerpen en stof. Voor deze situatie geldt dat het materieel, zoals bijvoorbeeld wandcontactdozen en schakelaars, beschermd moeten zijn tegen de indringing van vaste voorwerpen groter dan 12 mm. Dit materiaal is dan beschermd tegen aanraking met de vinger van gevaarlijke delen. De hierbij geldende codering is IP2X en dit geeft aan dat het materieel aanrakingsveilig is. De gewone materialen die in de woonkamer worden gebruikt, moeten dus voldoen aan de eis van het aanrakingsveilig zijn, dit is meestal IP 20 of IP 21.