Zonnepanelen

Te hanteren normen zonne-energie

 • NEN 1010
  • deel 4 – beschermingsmaatregelen
   • bepaling 410.3.2 bescherming tegen elektrische schok
    • basis-bescherming
     • fundamentele isolatie
     • toepassen gecertificeerde materialen
     • vakkundige installatie
     • tevens uit deel 7: 712.412.3
      • alle materialen aan dc-zijde = klasse II
       (dubbel geïsoleerd)
    • fout-bescherming
     • beschermende vereffening (aarding)
      • NEN 1010 H.411 : alle metalen gestellen moeten via beschermingsleidingen met de aardelektrode van de installatie verbonden zijn
       • omvormer
       • montagesysteem
       • frames van de panelen
     • automatische uitschakeling van de voeding
      • beveiligde eindgroep
      • geen andere belastingen op die groep
      • aparte eindgroep in een onderverdeelkast
  • deel 5 – keuze en installatie van elektrisch materieel
   • 536.3.1 = installatie voorzien van een werkschakelaar, zowel aan AC als de DC zijde
   • om het ontstaan van vlambogen te voorkomen moeten alle toestellen die geen lastscheider zijn , maar wel kunnen worden gebruikt om een DC-stroomketen te onderbreken, worden beveiligd tegen onbedoeld of ongeautoriseerd schakelen. bepaling 712.536.2
   • Het is niet meer toegestaan, 551.7.2, om een omvormer via een stekker en een stopcontact aan te sluiten, dus ook niet de kleine omvormers!
  • deel 6 – inspectie
   • systeemdocumentatie
   • inspectie volgens NEN 1010 deel 6
   • inspectie PV-specifiek
    • inspectie
    • meting en beproeving
     • meting van alle AC – circuits
     • DC-zijde: meting van weerstand van de beschermingsleiding
     • Polariteittest DC-bekabeling
     • Open klemspanning per string
     • kortsluitstroom per string
     • functionele tests
     • isolatieweerstand van DC-circuits
  • deel 7 – bijzondere installaties
   • bepaling 712 fotovoltaïsche systemen
    • 712.514.6: betrokken partijen moeten op de hoogte gesteld worden van de aanwezigheid van een PV installatie, dit kan door middel van een pictogram.
    • 712.514.7: elk toegangspunt naar actieve delen aan de DC-zijde moet zijn voorzien van een permanent aangebrachte aanduiding: b.v. “PV-installatie – DC – actieve delen kunnen ook na afschakelen en scheiden onder spanning blijven staan”.
    • 712.514.8: alle omvormers moeten zijn voorzien van een aanduiding dat voorafgaand aan het uitvoeren van onderhoud de omvormer zowel aan DC-zijde als aan de AC-zijde moet worden gescheiden.
Symbool
dubbel geïsoleerd
onderverdeler
pictogram zonnepanelen

Door het aansluiten van een PV systeem op een bestaande verdeelinrichting wordt een extra voedingsbron toegevoegd aan de verdeelinrichting. Controleer of de interne bedrading zwaar genoeg is!

 • Netcode (eisen van de netbeheerders)
  • eisen aan de onbalans tussen de fase: > 5kW verdelen over 3 fasen
  • netbewaking (dit zit in de omvormer)
  • PV-systemen moeten aangemeld worden bij netbeheerder
   • tot en met 3 x 16A binnen 1 maand na inbedrijfstelling
   • hogere aansluitwaarde vooraf!
  • controleren: Is de meter geschikt voor terug levering?

Aarding

Aardlekbeveiliging

Meterkast

extra informatie

zonnepanelen – info