Aarding

In de nieuwe NEN 1010 is er meer duidelijkheid gekomen over het aarden van PV installaties. In de vorige NEN 1010 werd het aarden van PV installaties niet verplicht gesteld. De NEN 1010 van 1 januari 2017 stelt het vereffenen, beter bekend als aarden, van een PV installatie verplicht.
Het montagesysteem wordt gezien als een metalen constructie, en moet dus vereffent worden. De zonnepanelen zijn dubbel geïsoleerd en hoeven niet vereffent te worden.

Als er een bliksemafleider in de buurt bevindt (<50cm) dient deze vereffend te worden met het metalen gestel van de zonnepanelen.

De metalen constructie

In de recente NEN 1010 geldt de metalen constructie van een PV installatie als een “vreemd geleidend deel” en moet geaard worden. De metalen constructie moet worden geaard door middel van een potentiaal vereffeningsleiding die met de DC kabel naar de omvormer wordt geleid. Nabij de omvormer moet de vereffeningsleiding op een aardrail worden aangesloten.
Ook de omvormer moet met een potentiaal vereffeningsleiding op deze aardrail worden aangesloten. Deze aardrail moet vervolgens weer worden aangesloten op de hoofdaardrail van het pand.

Isolatie

De zonnepanelen zelf zijn vaak dubbel geïsoleerde PV panelen en deze hoeven dus niet geaard te worden. Het gaat om de aarding van de metalen draagconstructie waarop ook vaak de DC bekabeling is bevestigd. Deze bekabeling kan bijvoorbeeld in de loop van de tijd verouderen en sluiting gaan veroorzaken met de metalen constructie. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Elektrolytische corrosie

Naast sluiting tussen de DC kabel en de metalen draagconstructie kan er ook elektrolytische corrosie ontstaan. Vaak zijn draagconstructie van aluminium. Aluminium in combinatie met andere metalen zoals koper en staal geeft in een vochtige omgeving kans op elektrolytische corrosie.

Diameter

De aardingskabel moet een minimale diameter hebben van de grootst toegepaste diameter in het AC of DC systeem.