Groepenkast

Met zonnepanelen wordt u energieleverancier. Via uw omvormer kan u groene stroom leveren aan het elektriciteitsnet. De omvormer wordt via een kabel aangesloten op de groepenkast. In de groepenkast wordt de omvormer op een eigen aardlekautomaat aangesloten.

Heeft u een wasmachine- of vrije groep in de buurt van de omvormer en plaatst u niet meer dan 12 zonnepanelen? Dan kan u ook gebruik maken van een PV verdeler. Dit is een compacte groepenkast met een automaat voor de zonnepanelen en eventueel een stopcontact voor de wasmachine of droger. In dat geval is het niet nodig om een kabel aan te leggen naar de groepenkast.

Waarom een vrije groep?

Er mogen geen verbruikers zitten tussen de omvormer en de meterkast. Hier zijn meerdere redenen voor.

Zo mag het NIET

In het geval van kortsluiting gaat alle beschikbare stroom naar het punt waar de kortsluiting plaatsvindt. In deze situatie wordt de kabel te zwaar belast en kan dan smelten of vlam vatten.

Zo mag het wel

Via de groepenkast wordt de omvormer aangesloten op een vrije groep, zonder tussenkomst van verbruikers. Alle apparaten en kabels zijn op deze manier goed beveiligd tegen overbelasting. Het extra groepenkastje dat u in onderstaand overzicht ziet is niet nodig als u de omvormer rechtstreeks op uw groepenkast aansluit. Zolang er maar geen verbruikers tussen zitten.

Benodigde hoofdaansluiting en vrije groep

Als u meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen wilt plaatsen is het van belang om naar de grootte van de hoofdaansluiting te kijken. Bij particulieren is deze altijd 1 x 25, 1 x 35 of 3 x 25 ampère. De grootte van uw hoofdaansluiting kan u bij uw netbeheerder op vragen. De netbeheerder geeft dit niet vrij aan derden in verband met privacy rechten.

De stroom die de omvormer levert is gelijk aan het vermogen gedeeld door het Voltage. Als u 3000 Wp aan zonnepanelen plaatst, dan geeft de omvormer maximaal 3000 Wp / 230 V = 13 Ampère. Deze omvormer mag u op een groep van 16 Ampère aansluiten.

Hoofdaansluiting 1 x 25A

Gaat u niet meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen aansluiten? Dan kunt u de omvormer altijd zonder problemen aansluiten op uw meterkast. Uw omvormer levert niet meer dan 19 Ampère. Deze omvormers kunt u altijd aansluiten, ongeacht de grootte van uw hoofdaansluiting. De hoofdaansluiting is namelijk altijd minimaal 1 x 25A. In de groepenkast wordt dan een aardlekautomaat van 20 Ampère geplaatst.

Omvormers tot 15A mag u op een vrije groep van 16A aansluiten.
Omvormers tot 19A mag u op een vrije groep van 20A aansluiten.
Omvormers tot 24A mag u op een vrije groep van 25A aansluiten.

Hoofdaansluiting 1 x 35A of 3 x 25A

Gaat u meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen aansluiten, dan kan de omvormer meer dan 20 Ampère leveren. Afhankelijk van de grootte van uw hoofdaansluiting dient u nu te kiezen voor een 1-fase of een 3-fase omvormer. Heeft u een 1-fase hoofdaansluiting, dan dient deze minimaal 1 x 35 Ampère te zijn, of vergroot te worden van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère. Het tarief voor de vergroting van uw hoofdaansluiting is te vinden op de website van uw netbeheerder. U kunt gebruik maken van een 1-fase omvormer. In de meeste gevallen is het kosteloos om de hoofdaansluiting te vergroten van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère.
Heeft u een 3-fase hoofdaansluiting, dan kunt u gebruik maken van een 3-fase omvormer. De stroom van de zonnepanelen wordt dan mooi verdeeld over de 3 fasen. Het is niet aan te raden om vermogens boven de 5000 Wp op 1 van de 3 fasen aan te sluiten. U kunt dan alleen de apparaten die op dezelfde fase zitten van zonnestroom voorzien en gaat meer stroom terugleveren aan het net. Dit is op lange termijn een ongewenste situatie, omdat de vergoeding voor terug levering minder kan worden op lange termijn.

Selectiviteit

Selectiviteit is een begrip dat vaak gebruikt wordt voor de verhouding tussen de hoofdzekering en de groepenkastzekering. Bij verbruik van stroom geldt dat de groepenkastzekering altijd 1,6x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de hoofdzekering niet  omslaat. Als u teveel apparaten op een groep aansluit en ze allemaal tegelijk aanzet, kan er in een keer zoveel stroomafname ontstaan dat de hoofdzekering omslaat.
Bij levering van stroom door de omvormer geldt dit echter niet. De omvormer kan immers nooit meer stroom leveren dan de maximale AC output uit de technische specificaties. De maximale stroomsterkte van de omvormer moet alleen lager zijn dan de afgezekerde waarde van de vrije groep en dan kan er in principe niks mis gaan.

Hoofdzekering vergroten

Indien gewenst kunt u ervoor kiezen de hoofdzekering te laten vergroten door uw netbeheerder. Dit biedt echter geen zekerheid dat de hoofdzekering niet uitschakelt bij kortsluiting. Een 1 x 25A hoofdaansluiting is doorgaans relatief goedkoop te vergroten naar 1 x 35A, zonder bijkomende vaste lasten. Een hoofdaansluiting van 3 x 25A kunt u beter niet laten vergroten, omdat u dan 600 Euro extra vastrecht per jaar gaat betalen aan uw netbeheerder. Vraag altijd eerst na wat de eenmalige en vaste kosten zijn voor het vergroten van de hoofdaansluiting bij uw netbeheerder.

AC en DC schakelaar

De omvormer dient, in de ruimte waar deze opgehangen wordt, spanningsvrij gemaakt te kunnen worden aan zowel de gelijkstroomkant (zonnepanelen) als aan de wisselstroomkant (stroomnet). De omvormer wordt aan de AC kant aangesloten op het stroomnet met een YMVK kabel. Direct naast de omvormer wordt een werkschakelaar geplaatst om de wisselstroom uit te zetten.