Normen

NEN 1010

 • deel 4 – beschermingsmaatregelen
  • bepaling 410.3.2 bescherming tegen elektrische schok
   • basis-bescherming
    • fundamentele isolatie
    • toepassen gecertificeerde materialen
    • vakkundige installatie
    • tevens uit deel 7: 712.412.3
     • alle materialen aan dc-zijde = klasse II
      (dubbel geïsoleerd)
   • fout-bescherming
    • beschermende vereffening (aarding)
     • NEN 1010 H.411 : alle metalen gestellen moeten via beschermingsleidingen met de aardelektrode van de installatie verbonden zijn
      • omvormer
      • montagesysteem
      • frames van de panelen
    • automatische uitschakeling van de voeding
     • beveiligde eindgroep
     • geen andere belastingen op die groep
     • aparte eindgroep in een onderverdeelkast
 • deel 5 – keuze en installatie van elektrisch materieel
  • 536.3.1 = installatie voorzien van een werkschakelaar, zowel aan AC als de DC zijde
  • om het ontstaan van vlambogen te voorkomen moeten alle toestellen die geen lastscheider zijn , maar wel kunnen worden gebruikt om een DC-stroomketen te onderbreken, worden beveiligd tegen onbedoeld of ongeautoriseerd schakelen. bepaling 712.536.2
  • Het is niet meer toegestaan, 551.7.2, om een omvormer via een stekker en een stopcontact aan te sluiten, dus ook niet de kleine omvormers!
 • deel 6 – inspectie
  • systeemdocumentatie
  • inspectie volgens NEN 1010 deel 6
  • inspectie PV-specifiek
   • inspectie
   • meting en beproeving
    • meting van alle AC – circuits
    • DC-zijde: meting van weerstand van de beschermingsleiding
    • Polariteittest DC-bekabeling
    • Open klemspanning per string
    • kortsluitstroom per string
    • functionele tests
    • isolatieweerstand van DC-circuits
 • deel 7 – bijzondere installaties
  • bepaling 712 fotovoltaïsche systemen
   • 712.514.6: betrokken partijen moeten op de hoogte gesteld worden van de aanwezigheid van een PV installatie, dit kan door middel van een pictogram.
   • 712.514.7: elk toegangspunt naar actieve delen aan de DC-zijde moet zijn voorzien van een permanent aangebrachte aanduiding: b.v. “PV-installatie – DC – actieve delen kunnen ook na afschakelen en scheiden onder spanning blijven staan”.
   • 712.514.8: alle omvormers moeten zijn voorzien van een aanduiding dat voorafgaand aan het uitvoeren van onderhoud de omvormer zowel aan DC-zijde als aan de AC-zijde moet worden gescheiden.